Idégrundlag

Gentofte Gospel Choir er et kor i folkekirkeligt regi, og vi holder til i Messiaskirken i Charlottenlund. Koret blev etableret i 1998 for at skabe et aktivt menighedsliv i og omkring sognet. Koret er i dag solidt funderet og har en medlemsskare på ca. 125 sangere i alderen 18-80 år.

Medlemmerne er aktive og engagerede mennesker med stor forskellighed i uddannelsesbaggrund, jobtyper, livsstil og tro.

Gentofte Gospel Choir og Messiaskirken har desuden et ungdomskor: Messiah Youngsters – My Gospel.
Endelig har Messiaskirken et koncertkor med et klassisk kirkemusikalsk repertoire.

Gentofte Gospel formidler det kristne budskab via gospelsangen – og vi ønsker at give plads til troen og det åndelige aspekt i det enkelte menneske. Koret udgør en integreret del af menighedslivet, og repræsenterer det oplevende fællesskab.
Vi søger at give deltagerne mulighed for refleksion, tradition og fornyelse. Det gælder i vores hverdag som kor, og når vi formidler musikken og ånden på koncerter og gudstjenester.

Følg med i korets liv på vores hjemmeside – se korets Scrapbog (under udarbejdelse) og læs om sæsonens ARRANGEMENTER.

Har du lyst til at synge med og selv deltage i det dejlige korliv, kan du finde informationer herom under menupunkt OPTAGELSE.